Bilişim Hukuku

İnternet ve Bilişim avukatı, bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuku başta olmak üzere bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu bilişim hukuku alanında çalışma yürüten avukattır. Bilişim ve internet alanındaki gelişmelerle birlikte e-ticaretin yaygınlaşması ve bilişim suçları olarak tanımlanan yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, bilişim ve internet dünyasını düzenleyen yasalara ihtiyaç duyulmasını ve bilişim avukatı olarak anılan yeni bir hukuki uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilişim avukatı, başta e-ticaret hukuku, içerik hukuku (itibar yönetimi) ve bilişim suçları olmak üzere bilgisayar ve internetin hukukla kesiştiği noktada görev yapar. Bilgisayar ve internetin, diğer bir deyişle bilişimin, hukuki bir ihtilafa konu olması halinde bilişim hukuku ve bilişim avukatı gündeme gelecektir.
Bilişim Avukatı kimdir, farkı nedir?
Bilişim avukatı, bilişim ve internet davalarıyla ilgili olarak danışmanlık veya avukatlık hizmeti verirken konuyu analiz edebilmesi açısından bilişim ve internet konusundaki teknik terimlere hatta teknik işleyişe hakim olması gerekir. Zira herhangi bir bilişim davasında veya bilişim suçu davasında, avukatın müvekkili ile iyi bir iletişim kurabilmesi ve davanın özünü anlayabilmesi için avukat ile müvekkilin aynı ortak dili konuşuyor olması, sağlıklı bir iletişim bakımından kuşkusuz önemlidir. Öte yandan bilişim hukuku uyuşmazlıklarında veya bilişim suçu davalarında delillerin önemli bir kısmı da dijital olduğundan bilişim hukuku alanında uzman olan bilişim avukatı, ayrıca dijital deliller ve delillerin geçerlilikleri konusunda bilgi sahibi olabilmesi açısından adli bilişim konusunda da tecrübeli olması gerekir.
E-ticaret Hukuku
E-Ticaret Hukuku da bilişim avukatının uzman olduğu alanların başında gelmektedir. İnternet siteleri üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılan her türlü ticari aktivite “e-ticaret” olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla ticari amaç taşıyan her web sitesinin online alışveriş ve elektronik ticaret anlamındaki faaliyetleri düzenleyen başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında ve ayrıca Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi bilişim avukatı ile çalışması kuşkusuz son derece önemlidir. Bilişim avukatı olarak görev yapan avukatların uzman olduğu bir diğer ünlü alan da elektronik ticaret veya kısa adıyla e-ticarettir. E-ticaret hukuku avukatları, “Elektronik Ticaret Kanunu” olarak bilinen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler, izinli pazarlama ve benzeri e-ticaret hukuku alanlarında tecrübe ve uzmanlık sahibidir.
İnternette İçerik Çıkartma Yoluyla İtibar Yönetimi
Bilişim avukatının bir başka çalışma konusu ise “internet hukuku” veya “itibar yönetimi” olarak bilinen ve internetteki hukuka aykırı içeriklerin çıkartılması veya hukuka aykırı bir içeriğe erişimin engellenmesi olarak özetlenebilecek alandır. Karalayıcı, hakaretamiz, özel hayatını gizliliğini ihlal eden ve benzeri nitelikteki hukuka aykırı içerikler bakımından İnternetten haber kaldırma ve internetten içerik kaldırma ile hukuka aykırı içerikler sebebiyle erişim engelleme konuları da bilişim avukatlarının uzman olduğu alanlardır. Aynı şekilde youtube video kaldırma işlemleri de bilişim hukuku alanına giren güncel konular arasındadır. Bazı şirketler tarafından sunulan diğer tür itibar yönetimi hizmeti içerik çıkartmaktan ziyade internete yeni içerikler ekleyerek olumsuz içerikleri arama motoru sonuçlarında geriletmeyi amaçlar. Bu anlamda internet ve bilişim avukatı olarak olumsuz içerikleri geriletmek tümden çıkartarak soruna kesin çözüm sunuyoruz.
Bilişim suçları avukatı
Bilişim suçları işlendiği iddiasıyla açılan ceza soruşturması veya kamu davalarında şikayetçi veya katılan tarafı ya da şüpheli veya sanığı temsil avukatlar “bilişim suçları avukatı” olarak anılır. Bilişim suçları avukatı, bir nevi bilişim alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı türüdür. Dolayısıyla herhangi bir bilişim suçu konulu soruşturma veya kovuşturmada, ister şikayetçi taraf isterse şüpheli veya sanık taraf olsun mutlaka uzman bilişin avukatı ile çalışılması son derece önemlidir.