Blog

İlkelik

İLKELİLİK
Antalya protokol sıralamasında ilk 10 içinde olan, Özel bir kanunla (1136 Sayılı Avukatlık Yasası) kurulan, yöneticilerinin yaptıkları en ufak ihmal iddiasında bile en ağır(!) derecede yargılanan, ülkede yaşanan toplumsal olaylarda sürekli beklentilerin odak merkez olan… Diğer sivil toplum örgütlerinin lokomatifi olan… Barolar…
Avukatlar Yasası 95. Maddede kendisine verin onlarca görev ve en önemlisi 21.bentte sayılan görevi, ülke, kent, insan hakları, demokrasi konularında, yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklar… (Avukatlık Yasası m.95/21 – Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak).
Günümüzde dünya ve ülkemiz açısından öyle önemli olaylar yaşanmakta ki, hiçbir kişi ya da kurumun duyarsız kalmaması gerektiği yadsınılmaz bir gerçektir… Ama yukarıda ifade ettiğim Barolar bu noktada hangi duruşta bunu irdelemek gerekir aslında… Yetersiz… Oysa ki yasada belirttiğim gibi görev ve yetkilere sahip olan Baronun duruşu çok net değil…
Ankara’da Avukatlık stajımı yaparken Ankara Barosu’nda, sürekli TBMM’de yasaların irdelendiği Adalet Komisyonunda Türkiye’de çıkan yasaların çıkmadan önce hukuka, hukukun temel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklerine uygunluğu konusunda gözlemci bir komisyon vardı. Yani bu konuda görüşlerini sunardı… Oysa şimdi bu tür kurullar kalmadı… Şimdi tek parti iktidarında çıkan yasalar hiçbir denetimi olmadan çıkmakta, barolardan görüş sorulmamaktadır. Sonuçta en etkin ve yetkin olan Sivil Toplum Örgütünün işlerliği ortadan kalkmıştır.
Ekim ayının 2. Haftasında Barolarda seçimler var ve kıyasıya bir mücadele sürüyor… Kimine göre bu siyaset kimine göre koltuk ve güç meselesi… Avukatlık Kanunun 95.maddesini ne dediği, ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmaları gerekirken bunun olduğunu sanmıyorum… Verilen mücadele hak ve hak arama mücadelesinin sağlanması adına en uygun koşulların oluşması iken bazı adaylar sapla samanı karıştırmaktalar… Kaçının proje ürettiği, kaçının gerçekleştirilebilir plan ve programının olduğunu kimse bilmiyor, en azından ben bilmiyorum… 3 dönem Baro yöneticiliği yaptım, 2 dönem Baro Genel Sekreterliği yaptım… Geçmiş dönemlerdeki seçimlerde, seçime bu kadar zaman kala, adayların plan ve programı ile listeleri hazır olurdu… Şimdi öyle değil… Sanki adaylar “başkan olayım da gerisi mühim değil” düşüncesine girmiş durumdalar… Oysa ilkelilik denilen ve hedefleri Molierc’ın şu sözünde vücut bulur: “GÖREVİMİZİ YAPARKEN “KİMSEYE, NE MÜVEKKİLE,
NE HAKİME HELE NE İKTİDARA TABİYİZ. BİZİM
AŞAĞIMIZDA KİŞİLERİN VARLIĞI İDDİASINDA
DEĞİLİZ. FAKAT HİÇBİR HİYERARŞİK ÜST DE
TANIMIYORUZ. EN KIDEMSİZİN, EN KIDEMLİDEN
VEYA İSİM YAPMIŞ OLANDAN FARKI YOKTUR.
AVUKATLAR ESİR KULLANMADILAR. FAKAT
EFENDİLERİ DE OLMADI.”
Görüşmek üzere…
24/08/2010
MUSTAFA MURAT BİLGİN
HUKUKÇU

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir