Av. Mustafa Murat BİLGİN


29.07.1971 Yılında Çankırı’da doğdu. 1988 yılına kadar Türkiye’nin çeşitli illerinde bulundu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1994 yılında mezun oldu. 1994 – 1995 yılları arasında Ankara Barosunda “Avukatlık Stajı” nı yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde “Ticaret Hukuku” alanında yüksek lisans olarak kabul edilen “Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Sertifikası” belgesi aldı. Ayrıca ABD’de bulunan York Üniversitesi’nde “Yönetim Uzmanlığı” konusunda doktorası bulunmaktadır. Aynı zamanda Noterlik Belgesi de bulunmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

İlkemiz


GÖREVİMİZİ YAPARKEN “KİMSEYE, NE MÜVEKKİLE,
NE HAKİME HELE NE İKTİDARA TABİYİZ. BİZİM
AŞAĞIMIZDA KİŞİLERİN VARLIĞI İDDİASINDA
DEĞİLİZ. FAKAT HİÇBİR HİYERARŞİK ÜST DE
TANIMIYORUZ. EN KIDEMSİZİN, EN KIDEMLİDEN
VEYA İSİM YAPMIŞ OLANDAN FARKI YOKTUR.
AVUKATLAR ESİR KULLANMADILAR. FAKAT
EFENDİLERİ DE OLMADI.

Molierc

Çalışma Alanları


null

Boşanma Avukatı

Boşanma hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.Devamı »
null

Ceza Avukatı

Av. Murat Bilgin Ceza Hukuku alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.
Av. Murat Bilgin , soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.Devamı »
null

İş Hukuku Avukatı

İş ilişkisi içinde olan kişilerin uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. İş hukuku resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.Devamı »
null

Miras Avukatı

Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.
Yasal ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Kişiye bağlı olmayan ve mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir.Devamı »
null

Ticaret Hukuku Avukatı

Av. Murat BİLGİN, tüm ticari işletmelere, şirketler ve ticaret hukuku alanlarında ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki konuda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.Devamı »
null

Bilişim Hukuku Avukatı

İnternet ve Bilişim avukatı, bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuku başta olmak üzere bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu bilişim hukuku alanında çalışma yürüten avukattır. Bilişim ve internet alanındaki gelişmelerle birlikte e-ticaretin yaygınlaşması ve bilişim suçları olarak tanımlanan yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, bilişim ve internet dünyasını düzenleyen yasalara ihtiyaç duyulmasını ve bilişim avukatı olarak anılan yeni bir hukuki uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuşturDevamı »

Avukat MURAT BİLGİN